مانا ترموود آلاچیق

برای انجام کارهای اجرایی حیاط پشت بام  ، بسیار مقاوم با دوام در برابر رطوبت و تابش مستقیم آفتاب